Oppdragsbeskrivelse - verditakst

Pris inkl. mva.

Verditakst leilighet over 1-plan inntil 100m² BRA

5500

Verditakst leilighet over 1-plan / leilighet over 2-plan / rekkehusleilighet fra 100m² BRA

6500

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 200m² BRA

7000

Verditakst enebolig med sekunddærleilighet/hybel/utleiedel. Evt. størrelse fra 200m² - 300m² BRA

8000

Verditakst enebolig med sekunddærleilighet/hybel/utleiedel. Evt. størrelse fra 300m² - 500m² BRA

Etter avtale

Tillegg for henting av nøkler og ved ekstra bygninger; garasje / carport / anneks / uthus / fritidsbolig / lekestue

  500

Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. Pris etter avtale.

 

Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig / festetomt for innløsning

4625

Tillegg for tomtetakst ved utviklingseiendommer

2000

Oppdragsbeskrivelse - Boligsalgsrapport BSR 2 Inkl. oppmåling og verditakst   

 

BSR 2 enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 150m²

12500

BSR 2 enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 200m² BRA

16250

BSR 2 enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig fra 200m²  BRA.

Etter avtale

Hulltaking pr. hull, normalt ett pr. våtrom og ett ved utforet kjellervegg. Etter rekvirentens ønske. kr. 500

Tilstandsrapport NS 3424 inkl. teknisk verdi og arealmåling (uten markedsverdi)

Tilstandsrapport leilighet over 1. plan inntil 100m² BRA

7000

Tilstandsrapport leilighet over 1. plan fra 100m² BRA

8500

Tilstandsrapport enbolig/rekkehus/del av tomannsbolig størrelse inntil 150m² BRA

11000

Tilstandsrapport enebolig størrelse 150 m² BRA - 250 m² BRA

13000

Tilstandsrapport enebolig størrelse 250 m² BRA - 450 m² BRA

15000

Tilegg ved anneks/garasje med enke beskrivelse og en tilstandsgrad

1000

Tillegg ved sekundærleilighet/hybel

1000

Annet:

 

Oppdatering av takstrapport m/ny befaring etter 6 mnd iht. NTF sine retningslinjer

3500

Oppdatering av takstrapport uten ny befaring

2500

Forhåndstakst enebolig

5500

Rådgivning/konsulent bistand. Pris pr. time.

1500

Arealmåling av bolig. Fra kr.

3500

Overtakelsesbefaring, minimum 2 timer, rapportskriving kommer i tillegg

1500 pt. t.

Pris etter avtale

 

Andre rapporter

 

Byggevurdering/skade/reklamasjonsrapporter ihht. Pris pr time.

1500

 

Faktureringsgebyr: kr. 45