Oppdragsbeskrivelse - verditakst

Pris inkl. mva.

Verditakst leilighet inntil 100m² BRA

kr. 6 000

Verditakst leilighet fra 100m² BRA

kr. 6 500

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 150 m² BRA

kr. 7 500

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig fra 150m² - 250m² BRA

kr. 8 000

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 300m² - 500m² BRA

Etter avtale

Tillegg for henting av nøkler og ved ekstra bygninger; garasje / carport / anneks / uthus / fritidsbolig / lekestue

kr. 500

Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. 

 Etter avtale

Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig / festetomt for innløsning

kr. 4 625

Tillegg for tomtetakst ved utviklingseiendommer

kr. 2 000

Oppdragsbeskrivelse - Tilstandsrapport NS 3600 Inkl. oppmåling.

Priser gjelder hulltaking i ett bad. Ekstra hulltaking kr. 1000.

 

Leiligheter inntil 100m² BRA

kr. 10 000

Leiligheter 100 - 150m² BRA

kr. 12 000

Leiligheter 150 - 250m² BRA

kr. 14 000

Leiligheter over 250m² BRA

Etter avtale

 Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 150 m² BRA

kr. 18 000

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 150 - 350 m² BRA

fra kr. 20 000

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig over 350 m² BRA

Etter avtale

Tillegg ved sekundærleilighet/hybel

kr. 3 500

Tillegg ekstra bad

kr.  2 000

Annet:

 

Oppdatering av takstrapport m/ny befaring etter 6 mnd iht. NTF sine retningslinjer

kr. 3 500

Oppdatering av takstrapport uten ny befaring

25% oppr. pris

Oppdatering av takstrapport med ny befaring

50% oppr. pris

Forhåndstakst enebolig

kr. 5 500

Rådgivning/konsulent bistand. Pris pr. time.

kr. 1750

Arealmåling av bolig. Fra kr.

kr. 3 500

Overtakelsesbefaring, minimum 2 timer, rapportskriving kommer i tillegg

kr.1 750 pt. 

Faktureringsgebyr: kr. 45

  • Alle priser er inkl. merverdiavgift, og det tilkommer alle oppdrag et skjematurgebyr på kr 250,-.
  • Alle arealer gjelder BRA oppmålt for alle bygninger på eiendommen.
  • Det er medregnet enkel vurdering av andre bygninger/areal. Areal for disse medregnes i areal i prislisten.
  • For eiendommer med krevende utforming for oppmåling vil det kunne tilkomme tillegg i oppgitte priser.
  • For leiligheter gjelder areal innvendig i boenheten.
  • Tilstandsrapporter for andeler og seksjonsleiligheter er uten utvendig og fellesdel, kun innvendig i leiligheten.
  • Befaringer utføres i tidsrommet kl. 08.00-16.00, tillegg for oppmøte utover dette er   kr 1.750,- pr. befaring.
  • Alle priser forutsetter at nødvendig dokumentasjon foreligger.
  • Takstmannen vil kunne frasi seg oppdraget om utforming av bygninger ikke er dokumentert med tilstrekkelige tegninger.

Fakturering blir utført av Svea Finans som tilbyr muligheter for delbetaling. Avtale om delbetaling vil kunne medføre ytterligere kostnader etter Svea Finans’ betingelser.