Oppdragsbeskrivelse - verditakst

Pris inkl. mva.

Verditakst leilighet inntil 100m² BRA

kr. 6 000

Verditakst leilighet fra 100m² BRA

kr. 6 500

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 150 m² BRA

kr. 7 500

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig fra 150m² - 250m² BRA

kr. 8 000

Verditakst enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 300m² - 500m² BRA

Etter avtale

Tillegg for henting av nøkler og ved ekstra bygninger; garasje / carport / anneks / uthus / fritidsbolig / lekestue

kr. 500

Verditakst næringslokale / spesielle bygninger og/eller lignende. 

 Etter avtale

Verditakst tomt. Enebolig / fritidsbolig / festetomt for innløsning

kr. 4 625

Tillegg for tomtetakst ved utviklingseiendommer

kr. 2 000

Oppdragsbeskrivelse - Tilstandsrapport NS 3600 Inkl. oppmåling.

Priser gjelder hulltaking i ett bad. Ekstra hulltaking kr. 1000.

 

Leiligheter inntil 100m² BRA

kr. 10 000

Leiligheter 100 - 150m² BRA

kr. 12 000

Leiligheter 150 - 250m² BRA

kr. 14 000

Leiligheter over 250m² BRA

Etter avtale

 Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig inntil 150 m² BRA

kr. 18 000

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig 150 - 350 m² BRA

fra kr. 20 000

Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig/fritidsbolig over 350 m² BRA

Etter avtale

Tillegg ved sekundærleilighet/hybel

kr. 3 500

Tillegg ekstra bad

kr.  2 000

Annet:

 

0Oppdatering av takstrapport m/ny befaring etter 6 mnd iht. NTF sine retningslinjer

kr. 3 500

Oppdatering av takstrapport uten ny befaring

25% oppr. pris

Oppdatering av takstrapport med ny befaring

50% oppr. pris

Forhåndstakst enebolig

kr. 5 500

Rådgivning/konsulent bistand. Pris pr. time.

kr. 1750

Arealmåling av bolig. Fra kr.

kr. 3 500

Overtakelsesbefaring, minimum 2 timer, rapportskriving kommer i tillegg

kr.1 750 pt. 

Faktureringsgebyr: kr. 45