Jeg er godkjent som  TRV = TEGoVA Residential Valuer (Boligtakstmann)

Dette er den fremste godkjenning for verdivurdering av boligeiendom på europeisk nivå, og det stilles krav til både erfaring og kunnskap.

Definisjoner TEGoVA

TEGoVA – Market Value = Markedsverdi

Det antatte beløpet en eiendom kan omsettes for på takseringssdatoen, i en transaksjon mellom en villig kjøper og en villig selger, som blir gjennomført i en «armlengdes avstand» etter en forsvarlig markedsføring og der begge parter har agert rasjonelt og uten tvang eller tilfeldige innfall

TEGoVA (The European Group of Valuers Assosiations) er en europeisk organisasjon bestående av profesjonelle organisasjoner som arbeider med standarder, etikk og kvalitet innenfor området, taksering av fast eiendom. TEGoVA representer interessene til kvalifiserte takstmenn i mer enn 60 organisasjoner fra over 30 land. Disse representerer mer enn 70.000 takstmenn i Europa.