Takstmann

TJENESTER

Sertifiserte takstmenn i Norges TakseringsForbund (NTF) tilbyr en rekke tjenester innenfor taksering.

Bolig

Tradisjonelt forbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse.

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport. 

Boligtaksering

Tradisjoneltforbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse. Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen. Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport. Våre medlemmer kan utføre flere type rapporter for boligeiendommer. Vi tilbyr pr. i dag følgende typer: