Takstmann

TJENESTER

Sertifiserte takstmenn i Norges TakseringsForbund (NTF) tilbyr en rekke tjenester innenfor taksering.

  • Verditakst
  • Tilstandsrapport
  • Tomtetakst
  • Forhåndstakst
  • Overtakelserforretning
  • Bistand på visning
  • Rådgivning/konsulent bistand

Boligtaksering

Tradisjoneltforbindes det å være takstmann med å ta vanlige verditakster. Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter Tilstandsanalyse. Fra 2022 vil det bli vanlig å bruke en tilstandsrapport basert på NS 3600 ved boligsalg. Dette er en omfattende rapport som særlig tar for seg de deler av bygningen som har mest feil/mangler.